Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jedi rend

2008.09.16

A jedi lovagok

 • "A jedi lovagok nemzedékek ezrein át a béke és az igazság őrei voltak a Régi Köztársaságban." OBI-WAN KENOBI

A jedi lovagokat köti a jedi szabályzat, és az többek között megköveteli tőlük, hogy a békéért, a harmóniáért és a jó ügyért fáradozzanak. Az a dolguk, hogy őrizzék az életet, és terjesszék a jóságot.

Ezért ügyelniük kell a környezetükben lévők cselekedeteire is. Egy jedi lovag nem állhat össze olyan személlyel, aki önként és minden külső kényszer nélkül gonosz tetteket követ el. Amennyiben a környezetében ilyen személyek vannak, a jedinek minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy megváltoztassa őket, ha pedig ez nem sikerül, köteles megakadályozni a gonosztetteket. Ha a jedi lovag a közelben tartózkodik, amikor valaki gonosztettet elkövetésére készül, minden erejével azon kell igyekeznie, hogy megakadályozza azt. A jedik nem próbálkoznak, megteszik. 

 • "Tedd, vagy ne tedd, de ne próbálkozz"- YODA
 • "Megismerésre, védekezésre használja, sose támadásra." YODA

Amikor a jedi lovagok cselekednek, békésen teszik, sosem erőszakkal. Azonban néha előfordul, hogy nem tehetnek mást, harcolniuk kell. A jedi lovagok kitűnő harcosok voltak, és fénykardjaikkal bárkit legyőzhettek. Amikor a jedik harcolnak, sosem támadásra, hanem védekezésre használják az Erőt és tudásukat, az ártatlanok, védtelenek és jók védelmére.

A jedi nemes célokért harcolnak, mint például a galaxis békéért, soha nem keresnek hatalmat, soha nem használják fel az Erőt a saját céljuk elérés érdekében. Feláldozzák magukat másokért. A jedik megtanulnak uralni magukon, és békés életmódot folytatni. Megtanulják azt is, hogy az élet lehet és lesz jobb, békésebb. A jedik pozitív gondolkodásúak, hisznek az emberiségben, hisznek abban hogy az Erő segítségével a galaxist egy sokkal jobb hellyé változtathatják.

 • A jedik nem próbálkoznak, megteszik.  "Tedd, vagy ne tedd, de ne próbálkozz" YODA

A jedik vagy megtesznek mindent, amit tudnak, hogy védelmezzék a galaxist, vagy nem tesznek meg semmit. Ha próbálkoznak, akkor eleve kudarcra van ítélve a küldetésük.

 • "A jedinek éreznie kell, hogy a tagjaiban szétárad az Erő, irányítja lépéseit, engedelmeskedik az akaratának." OBI-WAN KENOBI

A jedik tudják, hogy mindennek megvan a rendje, a jedik szótárában nem létezik az, hogy szerencse.

 • "Türelem, egy jedi lovag soha sem siet semmivel. A jediknek nem fontos a kaland." YODA

A jedik szövetségese az Erő. Különleges képességekkel ruházza fel őket.

 • "Ben Kenobi. Kenobi tábornok nem akárki" LUKE SKYWALKER

A jedik nagy veszélyt és fenyegetést jelentettek mindenki számára, aki a sötét oldal uralma alatt volt. A jedik hatalmasak voltak, még ha egyedül nem is, de ha összefogtak, a legsötétebb és leggonoszabb sötét jedit vagy sithet is legyőzhették.

 • "Nem szabad lebecsülnünk a veszélyt, ami az ő jelenlétéből fakad" DARTH VADER

A jedik először együtt tanulnak és várják, hogy egy mester padawanjuká fogadja őket. Ha 13 éves korig nem választották ki az ifjú jedit, akkor elküldték mezőgazdasági munkára. Nem mindegyik jedi volt harcos, voltak papok, farmerek, tudósok…csak a legjobb padawanok tudtad tanulni egy jedi mesterel, és lovaggá válni. De nem szabad azt hinni, hogy lealacsonyító, ha egy jedi nem lesz lovag. A papnak, a farmernek, mindenkinek nagy szerepe van a béke fenntartásában.

 

A jedi lovagok története

 • " A jedi lovagok nemzedékek ezrein át a béke és az igazság őrei voltak a Régi Köztársaságban." OBI-WAN KENOBI

A jedi lovagok megismerték és tanulmányozták az Erőt. Úgy megértették a mindenlétét, mint még soha senki. Megtanulták, hogyan lehet megdöbbentő eredményeket elérni az Erő segítségével, és ezt a tudást arra használták, hogy rendet és békét terjesszenek a galaxisban, amit túl régóta gyötört már a viszály és a félelem.

A galaxis sokat tanult a jedi lovagoktól, tetteiknek messze földön híre ment. Az egész galaxis tisztelte és becsülte a csuklyás alakokat, akiket az oldalukon hordott fénykardról lehetett felismerni, és velük volt az Erő. Tudósoknak, varázslóknak, harcosoknak, filozófusoknak tartották őket. A jedi lovagok egyesítették magukban mindezt, ugyanakkor azonban sokkal többek voltak ennél.

Tudásuk azonban magában hordozta bukásuk csíráját. A jedi lovagok nagyon hamar felismerték a különbséget a világos és a sötét oldal között, és azt tanították, hogy a világos oldal útját kell követni. Egyesek azonban nem hallgattak az intésre, túl nagy volt a kísértés. Ezek az emberek gonosz célokra használták a tudásukat.

A sith háborúkban sok fiatal jedi és mester halt meg a hatalmas Exar Kun és tanítványa, Ulic Qel-Droma támadásai következtében, egy jedi könyvtár is teljesen elpusztult. Kiemelkedett egy jedi lány, Nomi Sunrider, aki a legfontosabb szerepet játszotta Exar Kun és a sith Birodalom bukásában.


Nomi Sunrider

A Birodalom és Palpatine császár fölemelkedése csaknem a jedi lovagok pusztulásához vezetett. A tucatnyi évezreden át legyőzhetetlennek tűnő rendet egy szempillantás alatt sárba tiporták.

A Klón háborúk nagy veszteségeket okoztak a jedik számára. Nagyon sok jedi meghalt, a jedikről minden információ elveszett…a kevés jedi, akik életben maradtak, elrejtőztek.

Hamarosan a császár Új Rendje vált uralkodóvá. A hideg technológia rendje volt ez, érzelem és jóság nélkül. Palpatine és szolgája, Darth Vader, sith sötét lordja, aki a jedi lovagok kiirtását vezette, sötétségbe borította a galaxist.

 • "A jediket kiirtottuk, mind egy szálig. Évtizedekkel ezelőtt elfojtottuk a lángjukat" TARKIN KORMÁNYZÓ

A jedi lovagok kipusztítása azonban nem volt teljes.

"Ó, dehogy! Még nem halt meg, még nem" OBI-WAN KENOBI

Obi-Wan Kenobi, Vader mestere amikor a sötét jedit még Anakin Skywalker néven ismerték, elmenekült és magával vitte Skywalker ikergyermekeit. Kenobi hosszú éveken át rejtőzködött, és gondosan rajta tartotta a szemét az egyik gyermeken, a Luke Skywalker nevű fiatal fiún.

Luke nem sokkal azelőtt nyert beavatást a jedi lovagok titkaiba, hogy Kenobi Vader áldozatául esett a Halálcsillagon. Luke Yoda, a jedi mester keze alatt folytatta tanulmányait, aki türelmesen várt az ifjú tatuini parasztlegényre. A Yodátol tanultakkal és azzal a meggyőződéssel, hogy apjából még nem veszett ki minden jóság, Luke Skywalker romlást hozott a Birodalomra és Palpatine császárra.

Luke Skywalker volt a régi rend utolsó jedi lovagja, és az új rend első jedi mestere.

Luke jelenleg más fiatalokat tanít a jedi tudományra, hogy visszaállítsa a jedi lovagok régi rendjét, és a béke uralmát a galaxisban. A jedik visszatértek…

 

A Jedi Tanács

A Régi Köztársaságban megjelentek az első jedik, körülbelül 25 000 évvel a nabooi csata előtt. Fokozatosan megtanulták a filozófiát, ami az Erő használatára vezet és hamarosan a népet szolgálták, mint a béke, a diplomácia és a jóakarat fenntartói. A rend fokozatosan növekedett, százan, ezren lettek, mindenféle fajokból az egész galaxisban.

A jediknek nem volt könnyű dolguk, ezért egy Tanácsot alapítottak. A Tanács Coruscanton székelt, feladata az összes jedik irányítása volt, ők hozták a döntéseket arról, hogy ki van felkészülve, ki nem, mikor avatkozhat be a jedi a galaxis problémáiba és mikor nem szabad beleszólnia ezekbe.

A Jedi Tanács Coruscant felszínén, egy spirális torony tetején tartja a gyűléseket. Ez olyan hely, ami tele van egymás iránti tisztelettel, békével és tudással. A Jedi Tanács tizenkét tagja körben ül és odafigyelnek a galaxis minden eseményére. Itt döntik el, hogy melyik reménybeli jedi kaphat kiképzést, és olyan döntéseket hoznak, amelyek az egész rendre vonatkoznak. A Jedi Tanács a legtiszteletreméltóbb és leghatalmasabb erő a galaxisban.

A Jedi Tanács tizenkét tagja azoknak a nagy elméknek a gyülekezete, akik már bizonyították képességeiket a béke és igazságosság szolgálatában. A tanácstagok, akik biztosan bánnak az Erővel, önzés és féltékenység nélkül képesek együttműködni egymással. Tanácstermük a nyílt beszéd és együttgondolkodás, a kölcsönös megbecsülés birodalma, hiszen valamennyien azonos, nemes célokat tűztek maguk elé. A tanács magját öt jedi alkotja, akik egy életre elkötelezték magukat a legodaadóbb szolgálat mellett. Mellettük négy, hosszú időn át szolgáló jedi áll. Ők addig tagjai a Tanácsnak, amíg úgy nem döntenek, hogy visszavonulnak. Bizonyos kérdésekbe a három, meghívott vendégnek tekinthető tag is beleszólhat. Ennek a sajátos felállásnak köszönhetően a Tanács kiegyensúlyozottan és hatékonyan végzi munkáját.

 

A jedi kódex

 • Nincs érzelem; béke van.
 • Nincs tudatlanság; tudás van.
 • Nincs szenvedély; egyensúly van.
 • Nincs halál; Erő van.
 • A jedi nem keres hatalmat.
 • A jedi nem uralkodó, nem zsarnok.
 • A hatalmat keresni, az elhagyni az Erő utját.
 • Elhagyni az Erőt, a sötét oldalhoz vezet.
 • Az uralkodó és a zsarnok az ellenség
 • De a jedi nem használja fel a zsarnok erejét ellene.

 

Néha azonban az ember rákényszerül hogy öljön. Ölhet a jedi lovag is, de csakis önvédelemből, illetve mások (főleg a gyengék és a jók) védelmében. Ölhet, ha ezzel az élet fennmaradását szolgálja.

A jedi lovag sosem személyes hatalma vagy gazdagodása érdekében cselekszik. A jedi lovag tudást és megvilágosodás, békét és harmóniát keres. Ugyanakkor le akarja győzni azokat, akik ezzel ellentetessen cselekednek: halált, zsarnokságot és tudatlanságot terjesztenek.

A jedi lovag sosem cselekszik gyűlöletből, haragból, félelemből vagy agresszióból. A jedi lovagnak mindig akkor kell cselekednie, amikor higgadt, amikor összhangban van az Erővel. Ha dühös indulatból cselekszik, enged a sötét oldal kísértésének.

A jedi lovagnak minden helyzetben erőszakmentes megoldást kell keresnie, még ha nem is mindig találja meg. Néha nincs más kiút, harcolni kell és ölni. Olykor ez a legjobb lépés. Ám ez nem jelenti azt, hogy a jedi lovagnak nem kellene más megoldást keresnie, hogy elintézze a dolgokat.

 

Jedi tárgyak

 • Jedi holokron: ez információtároló volt. A régi jedi mesterek ebben tárolták az összes tudásukat az Erőről, a múltról és a jövőről. Kicsi, átlátszó, kocka alakú tárgy volt.
 • Jedi könyvtár: annak dacára, hogy ez nem tárgy, itt tárolták a holokronokat és egyéb általuk ismert információkat. A sok háború alatt az összes könyvtár elveszett.
 • Tesztelő képernyő: Egy képernyő gombok és irányítópult nélkül, amit csak Jedi energiákkal lehet működtetni. Azért használják, hogy kiderítsék a Jedi és az Erő kapcsolatát; a kézben tartható képernyőn összefüggéstelen képek sorozata jelenik meg. Míg egy lehetséges Jedit tesztelnek, a Jedi Mester úgy tartja a képernyőt, hogy a tanuló ne lássa. Minél több kép helyes felismerése megmutatja az Erőhöz fűződött kapcsolat mélységét.
 • Fénykard:a fénykard a jedi kezében sokkal hatalmasabb és halálosabb fegyver, mint a sugárvető. Mindegyik jedi saját magának készíti, ez az utolsó próbatétel, hogy jedivé válhassanak.

  Ez a Jedi - lovagok előírásos fegyvere. Nem olyan otromba, s nem lehet olyan vaktában lövöldözni vele, mint egy sugárvetővel. Ennek a használatához több ügyességre van szükség, nem elegendő a puszta látás. Elegáns fegyver, és persze jelkép is. Mert sugárvetőt vagy lángvágót akárki tud használni, de aki a fénykarddal jól tud bánni, arról sejteni lehet, hogy nem akárki. Több mint ezer nemzedék óta, a Jedi - lovagok képviselik a leghatalmasabb és legtiszteletreméltóbb erőt a galaktikában. Ők védelmezik és biztosítják a békét és az igazságosságot a Galaktikus Köztársaságban.

  Ez a fegyver reprezentálja a Jedi hatalmát, képességeit és a Jedi - Kódex iránti hűségét. Nincs még egy olyan ősi fegyver, amit annyi rejtély és mendemonda övezne, mint a fénykardot. Hosszú történelme alatt a fénykard alig volt több sokak számára, mint mítosz, legenda. Csak kevesen voltak, akik elmondhatták, hogy látták a kard fluoreszkáló pengéjét, vagy hallották jellegzetes, pulzáló zümmögését.

  A Jedik ritkán használják fénykardjuk, előnyben részesítik az ellenfél meggyőzését annak legyőzésével, megölésével szemben. Ha azonban harcra kerül a sor, a Jedi nem habozik, és csak ritkán van szükség második vágásra.

  A kard pengéje a létező legtisztább energia, amely elég erős ahhoz, hogy bármilyen anyagot átvágjon, kivéve persze egy másik fénykard pengéjét. Ezeknek a kardoknak nincsen sem súlya, sem egyensúlya, mint a fémkardoknak, és forgatásukhoz is teljesen más technika szükséges. Ezért ha valaki gyakorlatlanul használja, legalább annyi esélye van, hogy önmagát megsebezze, mint az ellenfelét.

  A fénykard segít a Jedinek a fókuszálásban, az Erővel - amely mintha könnyebben áramlana keresztül rajta - érzi és kontrollálja fegyverét. Érzi az energiapengét, olyan dolgokat lát és érzékel, melyeket szabad szemmel képtelen lenne, miközben a penge halálos táncát járja a kezében.

  A fénykard elkészítése általában egy hétig tart, de előfordult már az is, hogy egy hónap, vagy szükség esetén pár nap alatt elkészítették. Ismert egy legenda, hogy a Sith háborúk alatt egy Jedi két nap alatt készítette el fénykardját. Egy mester pár óra alatt is összeillesztheti az alkatrészeket. Jó, ha a jedi nem sieti el a munkát, mert ha csak egy alkatrész nincs a helyén, akkor a fénykard felrobbanhat.


  Yoda fénykardja

  A fénykard az alábbi részekből épül fel:

  Energiacella, markolat, aktiváló kapcsoló, biztosító, pengehossz-szabályozó, kisugárzó mátrix, az újratöltő foglalata, gyűjtőlencse, fókuszáló kristály, szupravezető.
  A fénykard elkészítése egy ősi technológián alapul, ami fölött évezredek óta őrködnek a Jedik. Néhány szóbeszéd szerint az Erő ismerete nélkül nem lehet fénykardot készíteni, bár ezt cáfolni látszik, hogy nem Jedi is képes a fegyvert használni.
  Minden fénykard egy kicsit más, minden Jedi saját ízlése szerint alakítja fegyvere külsejét. Van, amelyik teljesen átlátszó és van, amelynek tejfehér a markolata. Van, amelyik teljesen egyszerű és van, amelyiket faragások, díszítések borítják.
  A markolat hosszúsága 24 - 30 cm közt változik, a penge hossza ritkán haladja meg az 1,5 méter. A kristály típusától függ, hogy az energiacellából kibocsátott energiát mennyire képes fókuszálni, ez határozza meg a fegyver harmonikus rezgését és halálosságát.
   

  A Jedi - lovagok évezredek óta szinte kizárólag Adegan kristályokat használnak fénykardjaikba. Az Adegan család által forgalmazott kristályok gyakorisági sorrendben:
  - kathracite,
  - relacite,
  - danite,
  - mephite,
  - pontite.


  Az energiacella termeli azt az energiát, ami több csiszolt kristályon halad keresztül. A kristályok egy vékony fénysugárrá fókuszálják az energiát, amely egy kis lencsén keresztül kisugárzódik, így alkotva a kard pengéjét.

  A penge rezgésszámát meghatározza az is, hogy hány kristályt építettek bele a markolatba. Ez általában 1- 3 kristály, ami meghatározza, hogy a fénypenge hossza állítható-e. Egy kristály esetében a penge hossza és a hatásfoka állandó, míg több kristály esetén meghatározható a hatásfok, a kristályok egymáshoz viszonyított távolságának megváltoztatásával változtatható a pengehossz is.

  A penge színét is a kristály típusa határozza meg, így egy hozzáértő a penge sajátosságait annak színéből, árnyalatából is képes meghatározni.
  A fókuszált fény-nyaláb kiáramlik a markolat közepén lehelyezkedő pozitív töltésű energialencséből, majd ívben visszahajlik, és ennek mentén visszatér nagy energiájú áramlásként a markolat csúcsán elhelyezkedő egy negatív töltésű tölcsérbe.
  Innen egy szupravezetőn keresztül az energiacellába áramlik vissza, érzékelhető veszteség nélkül, majd a körforgás kezdődik előröl.

  A kiáramlási erő nagysága határozza meg azt a pontot, ahol a fénysugár ívben visszahajlik, így szabályozható a pengehossz. A penge fluoreszkál, és halk zümmögő hangot ad ki, hőt azonban nem áraszt magából. A markolatba épített csatlakozón keresztül az energiacella utántölthető.
   

  A jedik természetes kristályokat alkalmaznak, de mesterségesen előállított kristályok is tökéletesen megfelelnek, bár az utóbbiak pontos elkészítését senki sem ismeri. A kristályokat simára és tökéletesre kellett csiszolni, hogy a fénynyaláb egy irányba haladjon.

  A sok típusú kristályokból amik léteznek a galaxisban, a tibanna és az adegan kristályok felelnek meg a legjobban. A corusca drágakövet is lehet alkalmazni, Lowbacca pedig egy nagyon ritka, vulkanikus eredetű kristályt alkalmazott. Másik ismert kristályok az ilum és a kaibur.

  Adegan kristály

   

   

  Jedi-jártasságok

   

  Meditáció:

   

  Mindegyik jedi életében fontos szerepet játszik a meditáció. Megmutatja nekik a jövőt, a múltat, a jelent. A meditáció segítségével kapcsolatba léphetnek távoli jedikkel, és nyugalmat, békét érhetnek el magukban. Sok féle meditációs technikák léteznek és mindegyik jedi máskép éri el a kívánt eredményt.

   

  Kontrol:

  • Az ember saját belső erejének irányítása. A jedi lovag irányítani tudja saját szervezetének működését, és összhangban van a környezetével.
  • Energia semlegesítése: A jediképes a szervezetét élő energia (fény, hő, sugárzás, lézertöltetek) elnyerésére és szétoszlatására.
  • Gyógyulás gyorsítása: gyorsabban épül fel a jedi szervezete a szenvedett sérülésektől.
  • Fájdalomtűrés: A jedi ugyanúgy cselekedhet mintha sértetlen lenne. A seb nem gyógyul be, de a sérülésből származó hátrányok nem érvényesülnek.
  • Üresség: A jedi kiüríti a tudatát, és hagyja keresztül áramlani magán az Erőt. Kívülről úgy tűnik, mintha mély meditációba került volna, és nem lenne tudatában a környezetének. Ebben az állapotban nagyon nehéz érzékelni a jedit vagy befolyásolni az Erő segítségével. A meditáló jedi életműködése ugyanolyan ütemben folyik, mint máskor... sok jedi növendék halt már éhen és szomjan, mert nem tudott kilépni a transzból.
  • Hibernációs transz: A jedi mély transzba merül, és közben lelassítja az életműködését: a szívverése lelassul, a lélegzése szinte észrevehetetlené válik. Mielőtt transzba merül, közölnie kell, hogy mivel óhajt felébredni: egy mondat, egy zaj, egy érintés. Ez lehetővé teszi egya jedi lovagnak, hogy halottnak tettese magát, életet menthet, ha nagyon szűkösé válik az élelem, levegő. A hibernált jedinek körülbelül tizedannyi levegőre van szüksége, mintha aludna-száraz éghajlaton egy hétig, páras éghajlaton akár egy hónapig is kibírja.
  • Sérülés csökkentése: A jedi lovag az Erőhöz folyamodik, hogy mérsékelje a sérülése súlyosságát; ezt általában a legvégső esetben használják, hosszú távú kihatásai miatt.
  • Eszmélet megőrzése: Ennek a képességgel a segítségével A jedi akkor is eszméleténél tud maradni, ha olyan sérülést szenvedett, amitől máskülönben elájulna.
  • Szívós test: A jedi lovag ellenállóvá teszi a szervezetét mindenféle kábulással és bénulással szemben.

  Észlelés:

  • Életérzékelés: képessé teszi rá a jedi lovagot, hogy érzékelje a környezetében tartózkodó értelmes lényeket, akik máskülönben rejtve maradnának előtte.
  • Életészlelés: A jedi lovag érzékelni tudja egy bizonyos személy hollétét. Azt is megérzi ha a keresett személy sebesült, beteg vagy más módon akadályoztatva van.
  • Érzékszerv élesítés: A jedi sokszorosára növeli közönséges érzékszerveinek teljesítményét, és olyan dolgokat is érzékel, amiket máskülönben (mesterséges segédeszközök nélkül) nem venne észre. Hallja például a távoli vagy nagyon halk hangokat (de az emberi hallás frekvenciatartományán kívül esőket nem).Ezenkívül olyan messzire ellát, mint a legjobb makrotávcső, és olyan szagokat és illatokat képes azonosítani, amik máskülönben túl gyengék lennének az emberi orrnak.
  • Receptív telepátia: A jedi képes másoknak a felszíni gondolataikban és érzelmeikben olvasni. A jedi lovag ’hallja’ mások gondolatait, de nem merülhet mélyebbre a tudatába, információk után kutatva. Ezt mindenféle értelmes idegen lénynél tudja használni, robotoknál nem.
  • Erőérzékelés: A jedi érzékelni tudja az adott helyeken vagy tárgyakban honoló Erőt. Értelmes lények érzékelésére nem alkalmas, ám a galaxisban sokféle életforma és terület sugároz lappangó Erőt, amit ezzel a módszerrel azonosítani lehet.

  Változtatás:

   

  Telekinézis: A jedi lovag gondolatai segítségével tárgyakat lebegtethet és mozgathat. Lebegtetheti önmagát, élőlényeket, és életlen tárgyakat.

   

  Kontroll-észlelés:

  • Fénykardvívás: A jedi az elegáns, de nehezen kezelhető fegyver forgatásánál érzékeli ellenfele lépéseit, és könnyebben kezeli a fénykardját.
  • Projektív telepátia: A jedi lovag átsugározza gondolatait a kiszemelt alany tudatéba, aki ’hallja’ a gondolatait és ’érzi’ az érzelmeit. Az alany tisztában van vele, hogy ezek a gondolatok és érzelmek nem a sajátjai, hanem egy idegen sugározza őket a tudatába. Ha a jedi lovag nem ’mutatkozik be’, az alany nem tudja, hogy kitől származnak a gondolatok. Csak kapcsolattartásra alkalmas, más elmék leigázására nem.

  Kontroll-változtatás alkalmazások:

  • Mások gyógyulásának gyorsítása: A jedi lovag nemcsak a saját sebeit gyógyíthatja meg, hanem másokét is.
  • Mások eszméletre térítése: Az erőátvitellel a jedi lovag megóvhat a pusztulástól egy halálosan sebesült személyt, oly módon, hogy átadja neki saját életerejének egy részét.

  Kontroll-észlelés-változtatás:

   

  Tudatbefolyásolás: A jedi lovag befolyásolni tudja a kiszemelt alany érzékelését, hogy az illúziókat valóságnak vélje, és ne lássa, amit a jedi nem akar. Maradandó változtatásokat lehet eszközölni a kiszemelt alany memóriájában, hogy rosszul emlékezzen dolgokra, vagy egyáltalán ne emlékezzen valamire. Arra is alkalmas, hogy a jedi lovag megváltoztassa a kiszemelt alany által levont következtetéseket, és az illető téves következtetésre jusson.

   

  Különleges képességek:

  • Erő pajzs:erre a jedi mesterek voltak képesek. Képesek voltak egy pajzsot alkotni maguk körül az Erő hatalmának a segítségével. Ezen a pajzson semmilyen energiaforrás vagy energiaforma nem volt képes átjutni. A sugárvetők, villámok, turbólézerek és még sok másik dolog ártatlan volt a jedi számára. Luke elsajátította ez a képességet, és könnyedén elhárította a lépegetők turbólézereinek lövedékeit.
  • Erő blokkolás: csak két jediről tudunk, akik hogy ezt alkalmazták: Nomi Sunrider és Odan-Urr. Ezzel a jedik képesek voltak örökre leblokkolni másik a jedi erőérzékenységét.

   

  A fénykardvívás művészete

  Ha visszatekintünk a múltba, akkor észrevehető, hogy a vívás művészete mindig visszatükrözte a kor filozófiáját. Alexander Dumas muskétásai számára a vívás nem az ellenfél legyőzésének eszköze volt, hanem a becsület megőrzését szolgálta, ami sok esetben fontosabb volt még a párbaj túlélésénél is. A fegyelmezett japán szamurájok számára a kard nagy rituális jelentőséggel bírt, amíg a spanyol kalózok szablyáikat henteskés módjára használták, ami visszatükrözi, hogy nem volt bennük semmi tisztelet az emberi élet iránt. Tehát elmondhatjuk, hogy a vívásban mint kulturális kifejezőeszközben megnyilvánul a harcos személyisége is.
  Ugyanígy a Star Wars univerzumban, ahol Jedik és Sithek párbajoznak ősi fegyvereikkel, a fénykardokkal. A laikusok számára egy fénykardpárbaj pusztán zavaros fényfelvillanások kavalkádjának tűnik, de ha közelebbről megvizsgálunk egy ilyen összecsapást, akkor fény derül a Jedi lovagok titkára. Ahhoz, hogy megértsük ezeknek a harcosoknak a technikáját, meg kell hogy ismerjük a Jedi fénykardpárbaj legendás Hét Formájának történelmét...

   

   

  A Hét Forma

   

  A Jedik történelmének hajnalától, hét különböző vívóstílus alakult ki, amit összefoglaló néven Hét Forma-ként emlegetnek. A formák különböző harci stílusokat, és filozófiákat jelentetnek meg. Mindegyik formának megvan a maga előnye, és mint ahogy azt láthattuk a Klónok támadása című filmben, mind a hét forma a mai napig használatos.

   

   

  I. Forma

   

  Évezredekkel a Klónháborúk előtt, a fejlett ipari technológia felváltotta a fémből készült kardokat energia sugarú fénykardokra. Ebből az átmenetből született meg az I. Forma. A jedi mesterek az első formát az ősi vívási hagyományokból alkották meg, mialatt a penge-penge elleni harc alapelve ugyanaz maradt. A támadás, a védekezés, a támadott testfelület és a  kiképzés alapjai már adottak voltak.

   


  A Jedi tanítványok mindig az I. Formával kezdik a tanulást

   

   

  II. Forma

   

  A végsőkig kifinomított fénykard-fénykard elleni párbaj stílusa kapta a II. Forma elnevezést, ami ezen kívül tartalmazta, a penge kezelésének lehető legmagasabb szintű elsajátítását is. A galaxis által legnagyobbaknak elismert párbajvívók kerültek ki ennek a vívásformának a mesterei közül.
  Manapság a II. Forma egy ősi technika, amit szinte egyetlen Jedi sem sajátít el az alapvetőtől szükségesebb szinten, mivel ritka az olyan eset, ahol egy Jedinek fénykarddal harcoló ellenféllel kellene megküzdenie. Még a galaxisban itt-ott felbukkanó Sithek ellenére is olyan kicsi a valószínűsége annak, hogy egy Jedinek fénykard párbajt kelljen vívnia, hogy ezért inkább egy taktikailag kihasználhatóbb stílusra összpontosítanak. A Sithek azonban, akik fénykard forgató Jedikkel való harcra készülnek, a II. Formát, egy erőteljes technikaként ismerik el.

   


  Dooku gróf a II. Forma mestere volt, míg Obi Wan a III. Formában harcolt a Sith ellen.

   

   

  III. Forma

   

  A harmadik vívóstílus, mintegy válaszként lett kifejlesztve, a galaxisban teret hódító lézerfegyverek elterjedésére. Amint ezek a fegyverek széleskörűen alkalmazásba kerültek a 'rosszfiúk' körében is, a Jediknek ki kellet találniuk egy egyedülálló vívási technikát önmaguk megvédelmezésére. A III. Forma tehát a lézersugarak  kivédésének gyakorlatából alakult ki. Az évszázadok során ez az eredet az erősen kifinomult agresszivitásmentes Jedi filozófia kifejező eszközévé magasztosult. A III. Forma, maximálissá teszi a defenzív védekezést, jellemző stílusjegyeivel, a rövid és  hatékony mozdulatsorozatokkal, amik minimális  testfelületet hagynak szabadon, összehasonlítva ezt a többi, relatív nyílt Formával.
  Obi-Wan Kenobi a III. Formának kötelezte el magát, mestere Qui-Gon Jinn halála után (akinek egyébként kedvence, a IV. Forma volt) mert észrevette, hogy mestere védekezésmódja elégtelennek bizonyult Darth Maul Sith technikája ellen. A III. Forma igazi mestereit, legyőzhetetlennek tartják. Kenobi még öregkorára is félelmetes kardforgató maradt.

   


  Obi Wan kitartott a védekező III. Forma mellett egészen a haláláig

   

  IV. Forma

   

  A legakrobatikusabb vívásmód, amely erősen kihangsúlyozza a Jedik futáshoz, ugráshoz és forgáshoz szükséges képességeit az Erő rendkívüli módon való alkalmazásával. A IV. Forma mesterei magukba foglalják mindazon képességeket, amik az Erő segítségével fizikai képességük határáig teljesíthetőek A IV. Forma Jedi mestereinek fénykard párbaja bámulatba ejti a külső szemlélőt. A gondosan kidolgozott mozgások középpontjában álló jedi, méltó ellenfele bárkinek. Yoda, aki a minden tárgyat és élőlényt átszövő Erőben hitt, szintén ennek a formának a mestere volt, csakúgy, mint Qui-Gon Jinn és tanítványa, Obi-Wan Kenobi is, tanonc évei elején.

   

   

  V. Forma

  Azokban a zavaros időkben, amikor a Jediknek egyre nehezebbé vált a béke fenntartása a galaxisban, fejlődött ki, ez a IV. Formától erőszakosabb és erőteljesebb vívásmód. Azok a Jedi mesterek, akik a III. Formát túl passzívnak találták, fejlesztették ki az V. Formát. A III. Forma mestere lehetett ugyan legyőzhetetlen, de ő sem voltak képes ellenfeleit legyőzni egy pusztán védekezésre használható vívóstílussal. Az V. Forma, az erőteljességre és a fénykarddal való támadás mozdulataira koncentrál. Ez a stílus, kihasználja a fénykardnak azt a lehetőségét, amivel kézifegyverekből kilőtt energiasugarat képes blokkolni, majd visszaverni az ellenfél irányába. Filozófiája, az ellenség legyőzéséhez szükséges erő és hatalom birtoklása, amit a jedik közül néhányan úgy határoznak meg, hogy "a béke fenntartásához szükséges felsőbbrendű Erő". Némely Jedi lovagnak az V. Forma testesíti meg a mindenfajta fenyegetés ellen alkalmazható, méltó vívóstílust, más Jedi lovagok viszont úgy gondolják, hogy szükségtelenül kísérti bennük a Sötét Oldal másokon való uralkodásának hajlamát.

   


  A klónháború kezdetekor Anakin hatalomvágyától elvakítva az V. Forma mellett kötelezi el magát

   

  VI. Forma

  Palpatine kancellársága alatt, a VI. Forma az érvényben lévő Jedi fénykard képzések standardja. Ez a stílus az eddig említett irányzatokat részben ötvözi és egyensúlyba tartja, mérsékelve azokat, úgy, hogy a középpontba a harmóniát és az igazságosságot helyezi, elutasítva a másokon való uralkodás hatalmát. A VI. Formát más néven "Diplomatikus Formának" is nevezik, mert kevésbé intenzív, mint a többi stílus, lehetőséget adva ezzel a Jediknek, hogy tanulás közben olyan képességeket is elsajátítsanak, mint például a politikai stratégia és a tárgyalási képességek.
  A VI. Forma az I., III., IV. és az V. Forma tulajdonságait ötvözi. Fiatal Jedik az első éveik alatt az I. Formát tanulmányozzák és azután egy-két évet töltenek el mindegyik stílus megismerésével mielőtt befejezik kiképzésüket. Összehasonlításul, egy olyan Jedi, aki a VI. Forma mestere, minimum 10 évig kell, hogy gyakorolja és tanulmányozza ezt a stílust, miután befejezte az I. Forma alapképzését. A VI. Forma jól passzol a modern Jedi galaxisban betöltött szerepéhez, amiben a lovag ugyanúgy a harcművészetben, mint a politikai színterén otthonosan mozog. Mindezek ellenére a többi Forma legképzettebb mesterei, szükségtelenül megerőltetőnek tartják ezt a stílust. 

   

  VII. Forma

   

  A legmagasabb szintű stílusnak tartott VII. Formát, csak azok a Jedi mesterek képesek kontrollálni, akik egyszerre több különböző formának a mesterei is egyben. Ez a legbonyolultabb és legtöbbet kívánó stílus, de elsajátítói fantasztikus erőt és képességeket szerezhetnek vele. A VII. Forma nagyfokú bátorságot és határozott, pontos mozdulatokat igényel. Nyíltabb és mozgékonyabb, mint az V. Forma, de mozgástanilag nem annyira aprólékosan kidolgozott, mint a IV. Forma.
  Hozzáadva a nagyon fejlett, Erő segítségével végrehajtott ugrásokat és mozdulatokat, a VII. Forma taktikája legázolja az ellenfelet a látszólag összefüggéstelen, nagyon gyors mozdulat sorozatokkal, ezzel kiszámíthatatlanná téve a Jedi taktikáját a harcban. Ez a jellegzetesség sokkal bonyolultabb kivitelezését tekintve, mint a IV. Forma kecsesen összekapcsolt mozdulatai. A VII. Forma megkívánja az V. Forma intenzitását, de sokkal nagyobb energiát igényel a szélesebb sávban kiterjesztett, aprólékosabb összpontosítás miatt. Ez a stílus még az V. Forma érzelemvilágától is mélyebbre hatol, mesterei még tökéletesebbek. A VII. Forma képviselőinek nyugodt külseje egy pattanásig feszült belső erőt rejt. A VII. Forma mind a mai napig nem teljesen ismert mivel keveseknek adatik meg, hogy eljussanak ilyen magas szintre.

   


  Darth Maul a VII. Forma mestere

   

  VIII. Forma (nem hivatalos)

   

  A VIII. formát azok a Jedik fejlesztették ki, akik inkább az Erő használatát tartották fontosabbnak, mint a lézerkardját. Ezzel a formával jobb védekezés és gyorsabb támadás érhető el, de nagyon veszélyes. Jellemzője a hátrafele tartott fénykard (backhand). Ezt a formát 70 évvel a Yavin-i csata előtt fejlesztette ki Adi Galia mester a klónháború peremén. A Jedi mestert sokan támadták és Yoda mesternek sem tetszett az új forma, mert a kitanulása sok időbe és fáradságba kerül és így is nagyon veszélyes, mert a hátrafele tartott karddal könnyen meg tudta vágni magát egy tapasztalatlan padawan. Az új forma a a háború alatt terjedt el és allítólag kb. 50-60 át is vette, de soha nem lett hivatalos forma. Ismert használói voltak: Adi Galia, Ahsoka Tano, Galen Marek (Starkiller) és Maris Brood.