Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Felépítése

2008.09.26

A Galaktikus kormányzat

A Palpatine császár által létrehozott Birodalmi kormányzat eltér a többitől. A szervezettség szintje a Birodalomban egyedülálló a Galaxist összetartó kormányok közt. Amíg néhányan aggódtak a biztos személyi jogaik elvesztése miatt, a lakosság döntő többsége szívélyesen fogadta a Birodalom által nyújtott rendet. Nem is volt olyan régen, hogy a Szenátus vitatható tárgynak tekintette egy bolygó azonnali támogatását krízishelyzetben. Jelenleg az ilyen segély kötelező, nem kérdés, -hogyan, kinek, mikor-, ha a támogatás szükséges, a Császár parancsa szerint a támogatást megadják, és mindenkinek engedelmeskednie kell. Ez csak egy azok közül a jótétemények közül, amelyet a lakosság örömmel fogadott a Birodalom kezdetén. Ez a cikk arra szolgál, hogy az egyszerű polgár megértse, hogyan dolgozik a Birodalom az ő érdekeiért.

 

A Birodalmi hierarchia


A Császár, tanácsadói és Vader nagyúr


Császár: A Császár a legfőbb tekintély a Birodalomban és az egész Galaxis területén, egyedül irányítja az összes élőlényt és élettelen dolgot. A Császár irányítja az összes birodalmi hatóságot és az ő egyedüli előrelátása határozza meg, hogyan fejlődjön tovább a Birodalom.
Régens: A régens felelős a Birodalom irányításáért, ha netalán a Császár képtelenné válna a feladatra. A régenst vagy a Császár nevezi ki sürgős körülményeknél vagy a legfőbb Nagy Moff, tölti be ezt a pozíciót. A régens vezeti a Császár egész haderejét a császári cím megléte nélkül. Ez a tisztség nem létezik, amikor a Császár egészséges.
Tarkin nagymoffNagy Moff: A Nagy Moff felelős egy egész Régió irányításáért. Feladatuk, hogy megszervezzék a védelmet és megtervezzék a Terület lázadó és semleges bolygóinak visszatérítését a Birodalom fennhatósága alá. A legfőbb Nagy Moff tölti be vészhelyzetben a régensi pozíciót.
Moff: A Moff felelős egy Szektor irányításáért. A Moff feladata megegyezik a Nagy Mofféval, a különbség a terület nagyságából adódik.
Bolygó kormányzó: A bolygó kormányzó bolygók vezetését és védelmét felügyeli. A Szektor Moffjának és a Régió Nagy Moffjának tartozik felelősséggel.
Birodalmi tanácsos: Ez a személy a Birodalmi Felső Vezetés tagja, de normális esetben nincs hatalma parancsokat osztogatni. Legfőbb feladatuk, hogy a Császárnak tanácsokat adjanak, bízva, hogy az Uralkodó elfogadja azt. Néhány ilyen tanács akár rendeletté is minősülhet.
Legmagasabb vizsgálóbíró: Ő a Birodalmi Biztonsági Szolgálat vezetője valamint a hírszerzés vezetője és bíró is egyben. A vizsgálóbírók hatásköre a hírszerzés, az ügyészség, bíróság, esküdtszék, mint a civil, mint a katonai életben. A legmagasabb vizsgálóbírót az különbözteti meg a vizsgálóbírótól, hogy egyenesen a Császárnak tartozik jelentéssel.
Haditengerészeti Felső Vezetés: A birodalmi főadmirálisok együttesen alkotják ezt a testületet. A Császárnak és a Birodalmi Hadvezetésnek tartozik felelősséggel. Feladata a nagyobb birodalmi hadmozdulatok és az expedíciós műveletek megtervezése. Emellett a testület szoros kapcsolatban áll a Nagy Moffokkal, Moffokkal és kormányzókkal, hogy biztosítják a Kereskedelmi útvonalakat a kalózoktól és egyéb törvényen kívüliektől.
Földi Hadvezetőség: A testületet a birodalmi földi tábornagyok alkotják. A Császárnak és a Birodalmi Hadvezetésnek tartozik felelősséggel. Nagyobb birodalmi hadmozdulatokat és felszíni műveleteket irányít. Szoros kapcsolatban áll a Nagy Moffokkal, Moffokkal és kormányzókkal, hogy minden egyes bolygó megfelelően felszerelt legyen helyőrségekkel.

 

Alapító nyilatkozat

Elismerjük az egyetlen, mindent felölelő Birodalmat, melynek szándéka, hogy megvédje a lakosait, megkímélje a leigázottakat és legyőzze az öntelteket. Elismerjük a Birodalmat, mint a Galaxis egyetlen törvényes kormányát. A Birodalmat és a Galaxist, mint olyat, egy egésznek kell tekinteni.
Elismerünk egy abszolút, szuverén Császárt, mint a Birodalom egyetlen vezetőjét. Mint olyan, a Császár és a Birodalom egy és ugyanaz. Ellenszegülni a Császárnak azt jelenti, ellenszegülni a Birodalomnak. A Császárnak teljes hatalma van minden ügy és minden törvény elfogadásában. Nincs, olyan hatalom, mely a Császár döntéseit eltörölheti vagy a döntésekhez a hozzájárulása szükséges. Minden döntés törvényes, míg a Császár úgy nem dönt, hogy feloldja vagy megváltoztatja őket. A Birodalmi haderőnek egy birtokosa lehet, senki sem oszthatja meg a Császár hatalmát. A Birodalmi hierarchiát a Császár alapította a birodalmi közjólétéért. A Császár haláláig uralkodik. A zűrzavar elkerülése végett a Császár régenst választ nem több mint egy évre halála után. A következő évben a Nagy Moffok összegyűlnek, hogy megválasszák a következő Császárt. A Régens hatalma ekkor azonnal megszűnik.

Szeretnénk fenntartani a Birodalom emberi uralmát, ezért minden idegen faj az emberek szolgája lesz és idegen nem lehet ember ura. Minden szolga vagy rabszolga idegen felelősséggel tartozik az emberi gazdájának és az emberi gazda felelősséggel tartozik minden problémáért, amit a szolga okoz.
Megfogadjuk, hogy elpusztítjuk a Császár vagy a kormány minden ellenségét. Ezek közül valamelyik ellensége az egész Birodalom ellensége. Az ilyen tettért egyetlen ítélet létezik, a halál.

Hogy még hatékonyabb legyen a kormányzás a Birodalmat Régiókra osztjuk. A Régiókat a Császár nevében katonai kormányzók, Nagy Moffok irányítják. A Nagy Moffok a Császár választása alapján uralkodnak. Hogy még inkább fokozzuk a kormányzás hatékonyságát a Régiókat Szektorokra osztjuk. A Szektorokat a Császár nevében, katonai kormányzók, Moffok irányítják. A Moffok a Császárnak és a Nagy Moffoknak tartoznak felelősséggel.

A bolygókat kormányzók irányítják, amelyek flotta vagy a földi haderő vezetőiből kerülnek ki. A kormányzók a Császáron kívül a Nagy Moffoknak és a Moffoknak tartoznak felelősséggel.
Követeljük, hogy a Birodalmat alkotó bolygók adót fizessenek. Az adók a megtermelt javakból vagy a hasznokból származzanak. Az adót a Császár nevében a kormányzók gyűjtik be.
Azzal a céllal, hogy garantálja a lakosok általános biztonságát, felfedezze a Galaxis feltáratlan területeit, kiterjessze a birodalmi hatalmat és erőt, a Császár parancsára felállították és megszervezték a haderőt. Neve Birodalmi Flotta lett, melynek feladata a járőrözés és a felderítés. A flotta őrzi a bolygókat és tartja fenn a rendet és a törvényt. Őrjáratot tart a Birodalom egész területén és harcol, ha növelni kell azt. A hierarchia és a rangok rendszere a flottánál és a földi erőknél arra szolgál, hogy a Császár parancsait mind profibban és hatékonyabban hajtsák végre.

Hogy biztosítsa a lojalitást és a rendet a Birodalom területén a Császár parancsára felállítják a Birodalmi Biztonsági Szolgálatot. Legmagasabb vizsgálóbíró kerül a BBSZ élére, hogy a Császár nevében és a Császárnak felelőséggel tartozva irányítsa azt. A legmagasabb vizsgálóbírók alatt fő vizsgálóbírók és vizsgálóbírók állnak, hogy tanácsaikkal segítsék munkáját.

 

Bővítési Rendelet

Mi a Gondviselés kegyétől, az ismert világok Császáraként parancsoljuk, nektek, hűséges alattvalóinknak:
Amikor megalapítottuk a Birodalmat, annak a látomásnak alapján tettük, hogy tudtuk, a mi elveinket nem fogadják el a Régi Köztársaság határain belül, valójában a Birodalom által kínált békét és jólétet meg kell osztani mindenkivel, bárhol is létezzenek. Az emberiség természetes végzete, hogy terjeszkedjen a Galaxis ismert és ismeretlen területein, és a Galaxison túli vidékekre is, emellett hordozza és átadja az eszméinket és erkölcsi rendünket bárkinek, akivel érintkezésbe lép. Azoknak, akiknek a hűségük nem megfelelő, azok, akik a Birodalom lassabb terjeszkedését kívánják, a mérsékeltek, ők a Birodalom ellenségei. Ha az indítékunk igaz, akkor azonnal támadnunk kell, a várakozás az ellenségeinknek előnyös idő, hogy megtámadjanak minket. Árulás lenne, ha mi a terjeszkedéssel szemben állnánk, ezért nem tesszük. Előre a céljaink megvalósításáért, és a Birodalom dicsőségéért!

 


A terjeszkedő Birodalom határai